Une logique de la non-decision: le congrès de Vienne et la traite des esclaves

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe logic of a non-decision. The Vienna Congress and the slave trade
Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)29-41
Aantal pagina's12
TijdschriftAustriaca
Nummer van het tijdschrift79
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit