Unequally ageing regions of Europe: Exploring the role of urbanization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unequally ageing regions of Europe: Exploring the role of urbanization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities