UNESCO en de paradox van bescherming: Immaterieel erfgoed in Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)56-66
Aantal pagina's11
TijdschriftOns Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit