Unexpected role of canonical aerobic methanotrophs in upland agricultural soils.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten