Unexpected role of canonical aerobic methanotrophs in upland agricultural soils.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unexpected role of canonical aerobic methanotrophs in upland agricultural soils.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences