Unilateral deep brain stimulation in the nucleus accumbens core does not affect local monoamine release.

A. Van Dijk, O. Mason, A.A. Klompmakers, M.G.P. Feenstra, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)113-118
TijdschriftJournal of Neuroscience Methods
Volume202
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit