Unilateral L2-Level DRG-stimulation Evokes Bilateral CPG-Like Motor Response in a Patient with Chronic Pain

Sadaf Soloukey, Judith D de Rooij, Judith Drenthen, Chris I De Zeeuw, Frank J P M Huygen, Biswadjiet S Harhangi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1719-1721
TijdschriftBrain Stimulation
Volume13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit