Unilever between Reich and Empire. International business and National War Interests.

B. Wubs

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Klemann, H.A.M., Promotor, Externe Persoon
  • Jones, G.G., Promotor, Externe Persoon
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit