Unilever's Struggle for Control. An Anglo-Dutch Multinational under German Occupation.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-85
Aantal pagina's29
TijdschriftZeitschrift für Unternehmensgeschichte
Volume1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit