Unique Regulatory Mechanism for D-Galactose Utilization in Aspergillus nidulans

U. Christensen, B.S. Gruben, S. Madrid, H. Mulder, I. Nikolaev, R.P. de Vries

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7084-7087
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift19
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit