United we sense, divided we fail: context-driven perception of ambiguous visual stimuli.

P.C. Klink, R.J.A. Van Wezel, R. Van Ee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)932-941
TijdschriftPhilosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
Volume367
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit