Unity in Diversity. Nineteenth-Century Editions of a Seventeenth-Century Comedy

A. Kets-Vree

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)249-257
Aantal pagina's9
TijdschriftVariants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship
Volume5
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit