Universal history and population change

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-20
TijdschriftDemografia: English edition
Volume53
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit