Unlocking the potential of metagenomics through replicated experimental design

R. Knight, J. Jansson, D. Field, N. Fierer, N. Desai, J.A. Fuhrman, P. Hugenholtz, D. Van der Lelie, F. Meyer, R. Stevens, M.J. Bailey, J.I. Gordon, G.A. Kowalchuk, J.A. Gilbert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unlocking the potential of metagenomics through replicated experimental design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds