(Un)making the upland: Resettlement, rubber and land use planning in Namai village, Laos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-100
TijdschriftJournal of Peasant Studies
Volume49
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit