Unmasking the particulate organic matter in a lake ecosystem: origin and fate of POM in the shallow eutrophic Loosdrecht Lakes

P.C.M. Boers, J.J. Boon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)27-34
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume31
  StatusGepubliceerd - 1988

  Bibliografische nota

  Reporting year: 1988
  Metis note: Limnological Institute Publication no: 399

  Citeer dit