Unpredictable responses of garden snail (Helix aspersa) populations to climate change

T.M. Bezemer, K.J. Knight

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Unpredictable responses of garden snail (Helix aspersa) populations to climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences