Unraveling genetic diversity of Candida africana using amplified fragment length polymorphism (AFLP) and multilocus sequence typing (MLST) analysis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftFrontiers in Microbiology
    StatusGepubliceerd - 2016

    Citeer dit