Unraveling hidden biodiversity: An example of integrative taxonomy applied to the hybridizing Brachionus calyciflorus species complex

Wei Zhang

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Donk, Ellen, Promotor
  • Declerck, Steven A.J., Co-promotor
Datum van toekenning17 feb. 2021
Gedrukte ISBN's9789090341897
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit