Unraveling legume anthracnose pathogens

U. Damm, F. Liu, P.F. Cannon, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33-33
  TijdschriftPhytopathology
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit