Unraveling the impact of protein hydrolysates on rhizosphere microbial communities: Source matters

Ohana Y.A. Costa, Jingjing Chang, Ji Li, Willem van Lith, Eiko E. Kuramae* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unraveling the impact of protein hydrolysates on rhizosphere microbial communities: Source matters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences