Unraveling the Intergenerational Transmission of Fertility: Genetic and Shared-environment Effects during the Demographic Transition in the Netherlands, 1810–1910

H. Bras, J. van Bavel, K. Mandemakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)116-134
TijdschriftThe History of the Family
Volume2
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit