Unraveling the regulation of sugar beet pulp utilization in the industrially relevant fungus Aspergillus niger

Sandra Garrigues, Roland S. Kun, Mao Peng, Diane Bauer, Keykhosrow Keymanesh, Anna Lipzen, Vivian Ng, Igor, V Grigoriev, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftiScience
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 apr. 2022

Citeer dit