Unraveling the ubiquitin-regulated signaling networks by mass spectrometry-based proteomics

T.Y. Low, R. Magliozzi, D. Guardavaccaro, A.J.R. Heck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unraveling the ubiquitin-regulated signaling networks by mass spectrometry-based proteomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds