Unravelling Mycosphaerella: do you believe in genera?

P.W. Crous, B.A. Summerell, A.J. Carnegie, M.J. Wingfield, G.C. Hunter, T.I. Burgess, V. Andjic, P.A. Barber, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  161 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-118
  Aantal pagina's19
  TijdschriftPersoonia
  Volume23
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit