Unravelling reward value: the effect of host value on memory retention in Nasonia parasitic wasps

Katja M. Hoedjes, Lejon E. M. Kralemann, Joke J. F. A. van Vugt, Louise E. M. Vet, Hans M. Smid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unravelling reward value: the effect of host value on memory retention in Nasonia parasitic wasps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences