Unreflected Limitations of Engaging with History? [Review of: Nora Krug (2018) Belonging. A German Reckons with History and Home]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Samenvatting

Book review of Nora Krug, 'Belonging. A German Reckons with History and Home' (New York, London et al.: Scribner, 2018) ISBN 978-1-4767-9662-8
Originele taal-2Engels
TijdschriftClosure, Kieler e-Journal für Comiforschung
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unreflected Limitations of Engaging with History? [Review of: Nora Krug (2018) Belonging. A German Reckons with History and Home]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit