Unrewarding experiences and their effect on foraging in parasitic wasps

D.R. Papaj, H. Snellen, K. Swaans, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)465-481
TijdschriftJournal of Insect Behavior
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit