Unsprayed field margins: implications for environment, biodiversity and agricultural practice : the Dutch Field Margin Project in the Haarlemmermeerpolder

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Leiden University
Begeleider(s)/adviseur
  • Udo de Haes , H.A. , Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning14 nov 1995
Plaats van publicatie[S.l.
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit