Unsprayed field margins - what are we trying to achieve?

G. R. de Snoo, K. Chaney

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-12
TijdschriftAspects of Applied Biology
Volume54
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit