Untangling the fungal niche: The trait-based approach

T.W. Crowther, D.S. Maynard, T.R. Crowther, J. Peccia, J.R. Smith, M.A. Bradford

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume5
Nummer van het tijdschriftOCT
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit