Untapped resources for medical research

Oscar A. Pérez-Escobar, James E. Richardso, Melanie Jayne R. Howes, Eve Lucas, Noelia Álvarez De Róman, Jérôme Collemare, Ian A. Graha, Joachim Gratzfeld, Paul J. Kerse, Ilia J. Leitc, Alan Paton, Peter M. Hollingswort, Alexandre Antonelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)781-782
Aantal pagina's2
TijdschriftScience
Volume369
Nummer van het tijdschrift6505
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 aug. 2020

Citeer dit