Untying the Tongue-Tied: Cultural and Linguistic Genocide as Population Politics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-150
TijdschriftInternational Journal of the Sociology of Language
Volume2012
Nummer van het tijdschrift217
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit