Unusual patterns in 15N blood values after a diet switch in red knot shorebirds

M.W. Dietz, T. Piersma, A. Dekinga, H. Korthals, M. Klaassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unusual patterns in 15N blood values after a diet switch in red knot shorebirds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds