Unveiling the fungal mycobiota present throughout the cork stopper manufacturing process

M.C. Barreto, J. Houbraken, R.A. Samson, D. Brito, M. Gadanho, M.V. San Romão

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Unveiling the fungal mycobiota present throughout the cork stopper manufacturing process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences