Geheimen diepe plassen ontsluierd

L. Seelen, John Bruinsma, Thea Huijsmans, Lisette de Senerpont Domis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

Diepe zandwinplassen lijken een ideale oplossing voor het bergen van ongewenste bagger, waardoor tevens een ondiepe plas ontstaat met volop mogelijkheden voor begroeiing met waterplanten. Deze nieuwe plas zou een hogere natuurwaarde hebben dan de ‘diepe dode bak’, waarbij alleen waterplanten groeien aan de oevers. Maar is dit wel zo? Wat weten we eigenlijk van de huidige kwaliteit van de diepe plassen?
Vertaalde titel van de bijdrageUnveiling the secrets of deep man-made lakes
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22
Aantal pagina's27
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume120
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 29 jan 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Geheimen diepe plassen ontsluierd'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit