Update on repetitive transcranial magnetic stimulation in obsessive-compulsive disorder: different targets.

R.M. Blom, M. Figee, N. Vulink, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-294
TijdschriftCurrent Psychiatry Reports
Volume13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit