Updating the taxonomy of Aspergillus in South Africa

C M Visagie, J Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Updating the taxonomy of Aspergillus in South Africa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences