Upland rice yield enhanced by early nitrogen fertilization on previous palisade grass

L. Momesso (Co-auteur), C. A. C. Crusciol (Co-auteur), Rogerio P. Soratto, Katiuca S. Tanaka, Claudio H. M. Costa, H. Cantarella, Eiko Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Upland rice yield enhanced by early nitrogen fertilization on previous palisade grass'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology