Uptake of dissolved inorganic nitrogen, urea and amino acids in the Scheldt estuary: comparison of organic carbon and nitrogen uptake

M.G.I. Andersson, P. Van Rijswijk, J.J. Middelburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  262 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Uptake of dissolved ammonium, nitrate, nitrite, urea and amino acids was studied in the Scheldt estuary in different seasons over a salinity gradient. The importance of inorganic nitrogen sources was compared to that of urea and amino acids and the relative use of urea and amino acid nitrogen and carbon was studied. Urea and amino acids constituted up to 43 and 29% of total nitrogen uptake, respectively, and were of similar importance as inorganic substrates. Ammonium oxidation by nitrifiers and ammonium uptake by algae and bacteria were of similar magnitude. In January, April and November, amino acids constituted a source of both nitrogen and carbon while urea mainly constituted a source of carbon. During the summer months, amino acids were used mainly as a source for nitrogen, while urea was a source for both carbon and nitrogen; urea was rarely used as nitrogen substrate alone. Due to this seasonal uncoupling of nitrogen and carbon assimilation, dually labeled substrates are necessary to assess the importance of urea and amino acids as substrates for organic nitrogen and carbon.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)303-315
  TijdschriftAquatic Microbial Ecology
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Uptake of dissolved inorganic nitrogen, urea and amino acids in the Scheldt estuary: comparison of organic carbon and nitrogen uptake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit