Urban Laboratories: towards a STS of the Built Environment

B. van Heur, R. Brand, A. Karvonen, S. Guy, S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)4-6
  TijdschriftEASST Review
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit