Urban-like night illumination reduces melatonin release in European blackbirds (Turdus merula): implications of city life for biological time-keeping of songbirds

Davide M. Dominoni, Wolfgang Goymann, Barbara Helm, Jesko Partecke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Zoology
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 03 okt 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit