Urban vernaculars in contemporary northern Europe: Innovative variants of V2 in Germany, Norway and Sweden

U Freywald, L. Cornips, N. Ganuza, I. Nistov, T. Opsahl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

440 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummerpaper 1119
TijdschriftWorking Papers in Urban Language & Literacies
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit