Urbanisation and respiratory stress in the Northern Low Countries: A comparative study of chronic maxillary sinusitis in two early modern sites from the Netherlands (AD 1626‐1866)

Menno Hoogland, M. Casna, C.L. Burrell, R. Schats, S.A. Schrader

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer891-901
TijdschriftInternational Journal of Osteoarchaeology
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit