Urea stimulated autotrophic nitrification in suspensions of fertilized, acid heath soil

W. De Boer, H. Duyts, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  56 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)349-354
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit