Ureolytic nitrification at low pH by Nitrosospira spec.

W. De Boer, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  58 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ureolytic nitrification at low pH by Nitrosospira spec.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Chemical Compounds