Usage-based and Rule-based Approaches to Phonological Variation

F.L.M.P. Hinskens (Redacteur), B.J.H. Hermans (Redacteur), M. van Oostendorp (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-84
Aantal pagina's84
TijdschriftLingua
Volume142
StatusGepubliceerd - apr. 2014

Citeer dit