Use of CRISPR-modified human stem cell organoids to study the origin of mutational signatures in cancer

Jarno Drost, Ruben van Boxtel, Francis Blokzijl, Tomohiro Mizutani, Nobuo Sasaki, Valentina Sasselli, Joep de Ligt, Sam Behjati, Judith E Grolleman, Tom van Wezel, Serena Nik-Zainal, Roland P Kuiper, Edwin Cuppen, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

293 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Use of CRISPR-modified human stem cell organoids to study the origin of mutational signatures in cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences