Use of GFP to analyze morphology, connectivity, and function of cells in the central nervous system.

A.R. Harvey, E.M.E. Ehlert, J. de Wit, E. Drummond, M.A. Pollet, M.J. Ruitenberg, G.W. Plant, J. Verhaagen, C.N. Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-33
TijdschriftMethods in Molecular Biology
Volume515
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit