Use of immobilized algae for estimating bioavailable phosphorus released by zooplankton.

E. Van Donk, B.A. Faafeng, D.O. Hessen, T. Källqvist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)761-769
TijdschriftJournal of Plankton Research
Volume15
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit